מסלול

קורס

שם

מחבר

מס'


לימודי הממשל


כינון בית הדין הגדול


חידוש הסנהדרין בימינו


ידידיה סגל


1

[1423]

לימודי ארץ ישראל

המצוות התלויות בארץ

מדריך שימושי לחילופי אוכלוסין

יואל לרנר

2

[1123]

לימודי הממשל

שיטות ממשל

ביה"מ העליון במדינת ישראל

יואל לרנר

3

[1410]

לימודי הממשל

שיטות ממשל

או יהדות או דמוקרטיה

יוסף דיין

4

[1410]

לימודי הממשל

שיטות ממשל

Either Judaism or Democracy

Yosef Dayan

5

[1410]

לימודי ארץ ישראל

גבולות הארץ

Jewish Rights to the Land of Israel

Howard Grief

6

[1132]

לימודי הממשל

תורת המלחמה

L'Art de la Guerre

Shulamith Bar Itzhak

7

[1431]

לימודי ארץ ישראל

המצוות התלויות בארץ

הגר אשר בארצכם

מיכאל בן חורין

8

[1133]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לישכת הגזית