מקורות המצוה

למצוות מינוי מלך שורש אחד וענפים רבים מאד. אנו מביאים כאן חלק ממקורות חז"ל הרבים שדנים בסוגיית המלך והמלכות. רוב הפרשנויות על דברי חכמינו לקוחות מן הספר יד על כס, חיבור מקיף על דיני המלך שכתב יוסף דיין.