דביר זעפרני על "כס וכתר"

 

 

 

ליוסי הי"ו

פשוט – בא לי לתת לך חיבוק גדול, חיבוק המבטא כיסופים גדולים של שנים להנהגת עם בדרך התורה.

בחוברת הנפלאה שהענקת לי מצאתי דברים ברורים, חדים, חותכים, שלא מותירים שום מקום לספק ובלבול הנמצא היום בכל פינה ובכל מקום.

התרגלנו שמוכרים לנו 'לוקשים' וחצאי אמיתויות (וידוע שאמת יש רק אחת) שבאים לידי ביטוי בכל המקומות שנמצאים: בבתי הספר, בדרשות, בפאנלים כאלה ואחרים, בספרים על מאורעות הדורות האחרונים וכו', כאשר בכל המקומות האלה מפחדים לעמוד מול השאלה האמיתית שיהדות ודמוקרטיה לא יכולים לדור בכפיפה אחת, ומכיוון שישנם רבים המנסים למזג את שני הדברים נוצרות 'מוטציות' מעוותות שמסלפים את האמת וכופים ומעוותים את התורה לומר שקרים, בספר 'כס וכתר' מצאתי התמודדות ברורה והצגת הקונפליקט האמיתי שקיים בין הדמוקרטיה המערבית-יוונית לבין היהדות - התורה -  דבר ה' המקיים את העולם.

רציתי לכתוב כמה דברים על התוכן עצמו של הספר, ואני מקווה שהדברים יהיו לתועלת כדי שיחד נוכל להמשיך בדרך העולה בית א-ל לבניין ביהמ"ק ובהקמת מלכות בית דוד (ואני מקווה שלא תקפיד עלי אם יהיו כמה דברים שבהם יש לנו קצת חילוקי דעות):

  א.      כתבת בהקדמה שאתה עובד עכשיו על ספר "יד על כס" העוסק בדיון ההלכתי לגבי מינוי מלך. אולי היה כדאי לפרסם את שני החלקים יחד כדי להראות לציבור גם את הצד ההלכתי של העניין. (למרות שבדיעבד מכיוון שצורך השעה הוא גדול בהחלט יש מקום לפרסם את כל מה שמוכן ולהוציא אותו לציבור).

  ב.      בפרק כשלון הציונות ישנה השוואה בין אנשי הרוח היהודים לבין אנשי הרוח המתיוונים. חשוב אולי להדגיש שבראש ובראשונה אנחנו מחויבים לכל אלו שמיצגים את התורה ולמדו תורה כי אם כל זה שאנשי הרוח היהודים אכן מדברים באופן אמיתי וברור על כל המהלכים של הגאולה ומלכות ישראל, אנחנו בראש ובראשונה כפופים לתורה ולרבש"ע ועליו אנחנו נשענים, ודבריהם של אנשים גדולים כמו אצ"ג וכדו' (שוודאי היו מעין נביאים של הדור) הם משמשים לנו כ'פרפראות לחכמה' ולא כמקורות לדברים ולמעשים והתנהגויות שלנו.

  ג.       בכישלון הציונות אולי היה כדאי להרחיב את הדיבור על הטמטום של 'ציונות הרצל' שהיא ציונות חילונית ועקרה (כמו אישה עקרה שמועילה רק לדור שלה) שעבר זמנה מהעולם, וכמו שלא נשאר ממשפחתו שריד בדור הזה, כך גם לדרכו אין מקום יותר.

  ד.      ישנם עוד הרבה דוגמאות שכל ההתנהלות של מדינת ישראל הם כמדינה מערבית ולא כמדינה יהודית, אולי היה כדאי לשים יותר דגש על העניין ש"והייתם לי סגולה מכל העמים" הוא אבן יסוד במלכות ישראל שלגבהּ לא חלים הכללים המונהגים בכל העולם כיוון שנראה לי שאין שום בעיה שמדינות בעולם יחיו עפ"י דמוקרטיה וכדו', אך מדינה יהודית צריכה לחיות רק עפ"י כללים והנהגות אלוקיות ואם לא יהיה כך עם ישראל יסבול (כמו שקורה היום).

  ה.     איני יודע לאיזה סוג אוכלוסיה מיועד הספר, אך אני חושב שאם הוא מיועד לציבור הדתי היה אולי כדאי להביא יותר מקרים שבהם מנהיגים דתיים ורבנים שונים הוציאו כל מיני פסקי הלכה כאלה ואחרים, שכל שורשם של פסקים אלה הם התרבות היוונית המערבית שחדרה לתוך תוכו של ציבור זה, וכדאי לאנשים לפתוח את עיניהם ולראות איך דברים שנפסקו באופן ברור ע"י כל גדולי הדורות הקודמים, מסולפים ומעוותים ע"י הדור הזה (דיברת על זה קצת בפרק "מתנגדים למלך" תחת הקטגוריה 'קטני אמנה'- אך אולי היה כדאי להרחיב מעט יותר כי לעניות דעתי נראה שזה אחד מהשורשים המעוותים שיש בדור).

ו.        לגבי העלייה למקום המקדש- אתה וודאי יודע את דעתי בעניין (כנ"ל לגבי עליה להר הבית) ובאמת הרבה שנים –לצערי- נושא זה היה רחוק ממני, אך מאז שנפקחו עיני על העניין גילתי שאין קשר בין הדברים ואעפ"י שאיני נמנה על העולים להר ה' ואיני נמנה על אותם הרוצים לבנות את בית הבחירה (במובן הפיזי) ישנם הרבה דברים אחרים שחשוב להיאבק עליהם כמו הסרת השיקוץ מהמקום הקדוש לנו ביותר, הכנה ולימוד של מבנה המקדש, הקורבנות, סדר העבודה וכדו'. נראה לי שחשוב להחדיר גם את המודעות לדברים האלה שהם חובתו של כל יהודי באשר הוא ואפי' אם הוא אינו נמנה על אותה קבוצה של "תמהונים" שעולה להר הבית ומייחלת לבנות עליו בית לה', כיוון שהר הבית הוא המקום שממנו הושתת העולם ואם נצליח להחדיר לציבור את היסודות החשובים האלה, נוכל להצליח במאבק כולו.

 אלה הם הדברים פחות או יותר שעלו לי במהלך הקריאה של הספר, ואני אחזור על דברי הראשונים, פשוט נהניתי מכל מילה שנכתבה בו, והוא גרם לי לשמוח ולראות שישנם עוד כאלה שרוח ה' מפעמת בקרבם, והם גאים לעמוד בראש זקוף ובגאווה יהודית, ואולי אפשר לומר שיהודי הוא בן של מלך רק עם ה' אלוקיו על גביו (עפ"י המשנה בהוריות) ואינו כבול באזיקים של שלטון זה או אחר.

 אז שוב תודה רבה רבה על הכל ואשמח לעזור בכל דבר שיכול לקדם אותנו אל המטרה שנראה את בן דוד יושב על כיסאו ובית המקדש בנוי על מכונו במהרה בימינו אמן.

 

דביר זעפרני

פעיה"ק והמקדש ירושלים תובב"א

דוא"ל: dmz4@walla.co.il

 

  לתחילת הדף