יהודה עציון קורא לא להצביע

 

 

מעגל המלכות שבדרך

 אנו החתומים מטה מצהירים כאן כי לא נבוא לנקודת ההצבעה ביום הבחירות, לא ניטול פתק ומעטפה, ולא נטיל אל הקלפי דבר.

לא נשתתף בהליך הזה, כי שותפים אנו כבר להליך האחר: אוחזים איש יד רעהו, הננו צועדים בדרך העולה אל מלכות ישראל היעודה, ומן הבחינה הנפשית – הננו כבר שם.

המשטר במדינת ישראל דהאידנא איננו שואף אל הקודש ואל המקדש, אל שכינה בציון, אל סנהדרין בלשכת הגזית ואל מלך ישראל אשר תורת א-ל בחיקו. על-כן, אנחנו – המחוייבים וכוספים לכל אלה – איננו יכולים להיות שותפים למשטר אשר כזה, ולוּ גם בפתק נייר.

הדמוקרטיה, במהותה – אם אינה מסתאבת – מחוייבת לרוב אצבעותיו של הדור החי עכשיו; ואילו אנו באים להניח יסוד להנהגה הנושאת את רצון ישראל לדורותיו, מִ"לֵך לְךָ" ועד בניין בית שלישי בהר המור, ועוד הלאה ומעלה – עד נצח ישראל.

הדמוקרטיה במהותה – אם אינה מסתאבת – נובעת מרצונו של העם, ממנו היא עולה ונוטלת סמכות, ואליו היא שבה ומטילה מרותה, במעגל סגור; ואילו אנו באים מתוך מיטב הבנתנו את רצון א-להי ישראל, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. רק מכוח קול א-להינו הנשמע ופועם בחדרי לבבנו, ורק למען שמו, אנו באים אל העם, להעלותו עימנו אל הקודש, אל ההר, אל חידוש נעורי ישראל.

על כן – בהגדרה – אין אנו דמוקרטים; ואולם, דרך החתירה אל מלכות ישראל היעודה אינה בכפייה כי אם בהארה חדשה, דרכנו תעלה ותבוא – כענן מתגשם – כאשר ירצה בכך ישראל, ותפקידנו הוא להעיר ולעורר את הרצון הזה כעת, כי באה עת.

ומכיוון שזיוף ואמת אינם דרים בכפיפה אחת בנפש איש ישראל, פורשים אנו כבר עתה מן ההשתתפות במערכת המשטר של המדינה דהאידנא. איננו בוחרים לכנסת, איננו נבחרים בתוכה, כי בוחרים אנו בבן ישי. הוא עוד לא כאן, אך אנחנו כבר שם, הוא עוד ישן אך כבר חי וקיים, ותפקידנו הוא להעיר ולעורר אותו ואת נגינתו כעת, כי באה עת.

מהיכן הוא יצמח, בן ישי? אמור מעתה: הלואי - ואמן - הוא יצמח מתוכנו, מתוך ניר השדה החרוש בתוך הדור הזה, ייגלה ויעלה צמח דוד. הוא יעלה בחלקה בה כוסחו הקוצים, בה הוסרו כל חוקי הנכר, בה זקפנו קומה, לבל נשתחווה לאל זר.

אנו פורשים מן ההשתתפות בבחירות – כדי להכין ולטהר את נפשנו לגדולות ונצורות. אנו סרים מן הרע כדי לעשות את הטוב. כל אשר נגע א-להים בלבבו – אל הקלפי לא יבוא. ההימנעות ממעשה הבחירה לכנסת משולה לפתח חוד-מחט בערך, אשר כל הפותח נכנס בו למסדרון המוביל להיכל – מסדרון המלכות שבדרך.

בוחרים בבן ישי – נאמני המלכות שבדרך!

 

  לתחילת הדף