ג' המצוות

 

פורום

 

English

מטרות  |  למנות מלך להכרית את זרעו של עמלק לבנות את בית הבחירה  | פעולות והתכנסויות יצירת קשר | הרשמה  |  החנות המלכותית  | לישכת הגזית | שער הכניסה למלכות 

 

מטרות

 

כשמו כן הוא. פורום ג' המצוות נוסד במטרה לקדם את ביצוע שלוש המצוות שנצטוו בני ישראל בשעת כניסתן לארץ: למנות להם מלך, להכרית את זרעו של עמלק ולבנות את בית הבחירה . (בבלי סנהדרין כא:ב ומשנה תורה להרמב"ם, הלכות מלכים ומלחמות א:א) . הגם שהפורום הוא ארגון בפני עצמו הפועל כמסגרת נפרדת, הוא מרבה לתאם בין גופים אחרים שמטרתם קרובה לשלו. כך בענייני המקדש וכך בענייני המלכות ועמלק. באשר לראשון, מתקיימים מפגשים קבועים בין שוחרי המקדש לשלוחותיהם. בכל הנוגע לשני האחרונים, פורום ג' המצוות הוא החלוץ ההולך לפני המחנה, כי שתי מצוות הללו של מינוי מלך ושל הכרתת זרע עמלק הוזנחו בין במזיד ובין ברשלנות. בשל ההשפעה המחניקה של המערכת ה"דמוקרטית" נושאים אלו אינם נלמדים ואינם זוכים לליבון. (זכרו את משפטו של הרב עידו אלבה, ועכשיו גם של הרב יצחק גינזבורג) שהועמדו לדין בגלל חיבורים תורניים שכתבו בנושא מעמד הגויים בכלל והערבים בפרט.

כדי למלא חסר זה הקים פורום ג' המצוות את לשכת הגזית, האקדמיה לממשל, הפועלת כגוף עצמאי.

עוד בנושא

לתחילת הדף

למנות מלך

  פורום ג' המצוות עמל להחזיר לתודעה את מצוות מינוי מלך לישראל ולהאהיב אותה על העם ועל לומדי התורה. זו החשובה שבמשימותיו ולא בכדי. הרמב"ם פוסק להלכה כי היא קודמת למחיית עמלק ולבניית בית הבחירה:

"מינוי מלך קודם למלחמת עמלק ... והכרתת זרע עמלק קודמת לבנין בית הבחירה" (הלכות מלכים ומלחמות, פרק א הלכה ב)

לשם כך פועל הפורום בכלים מכלים שונים: הוא מוציא לאור פרסומים תורניים ואקדמיים כאחד על מצוות המלכות ועל כשלון הדמוקרטיה כשיטת ממשל. הוא יזם ומקדם את עיצוב האביזרים שעושים את פאר המלכות (הרלדיקה). הפורום עוקב אחרי שושלות בית דוד ומעודד מחקרים בנושא. הפורום מדרבן ומרכז את הקמת המרכז העולמי לשירת תהילים בירושלים.


המצווה

הנבואה וההבטחה

מחקרים תורניים

מחקרים אקדמיים

פאר המלכות

זרע בית דוד

מרכז עולמי לשירת תהילים

 

עוד בנושא

לתחילת הדף

להכרית את זרעו של עמלק

 

עוד בנושא

לתחילת הדף

לבנות את בית הבחירה

 

עוד בנושא

לתחילת הדף

פעולות והתכנסויות

בכמה התכנסויות שארגן פורום ג' המצוות אימצו המשתתפים החלטות חשובות ביותר בכל הקשור ליעדים שנקבעו

עוד בנושא

לתחילת הדף

ליצור קשר

ב פורום ג' המצוות נשמח לקבל הערות הנוגעות לאתר או הצעות לפעילות

כתוב לנו

לתחילת הדף

החנות המלכותית

המקום הטוב ביותר כדי ללמוד על חפצים הקשורים לפאר המלכות, המכונה "הרלדיקה", ולרכוש אותם
 

לחנות

לתחילת הדף

 קרוב לשלוש מאות איש באו לערב הגות מיוחד לכבוד ספרו של פרופ' הלל ויס "דרך המלך", שהיה מרשים ביותר, ועל זה קיימת הסכמה רחבה.

בקרוב נביא לאתר את תגובות התקשורת והציבור וכן תקציר ההרצאות שנישאו בערב.

בשם לישכת הגזית ופורום ג' המצוות אנו מודים לקהל הרב שבא ולמרצים


לעת עתה נביא את תוכן  ההרצאה המרכזית של הערב

 להרצאה של  פרופ' אלדד

 

 


מנורת הזהב בקדרו, שעיצב האמן חיים אודם

 

menorah_odem.jfif (65700 bytes)

 

 

As Heaven Splendor - click to enlarge