מרכז לשירת תהילים
(תוכנית עבודה)

שבירושלים  

Psalms World Center
(The Plan)

The PWC in Jerusalem