אנו מתנצלים

   
  דף זה אינו מוכן ... כרגע

 

חזרו אלינו. בקרוב הוא יהיה מוכן
:ובינתיים, קראו אמרה חכמה זו

 

 

 

"הדמוקרטיה היא שטות מדעית היכולה להתקבל רק על לב ההמון בשעת התרגשות של מהפיכה"


בנימין זאב הרצל (21.06.1895)

 

 

אם הגעתם לדף הזה בפעם השניה מאותו מקום

הודיעו נא לנו על כך

mailto:notready@malchut-israel.org?subject=הדף שלכם אינו מוכן עדיין